www.Receo.cz —› Diagnostika čistoty olejů

Diagnostika čistoty olejů

Provádíme diagnostiku čistoty olejů.

Včasná a pravidelná diagnostika čistoty olejů napomáhá předcházet poruchám strojů. Velké procento poruch strojů je způsobeno nečistotami v oleji. Znečištěný nebo opotřebovaný olej má snížené mazací schopnosti, obsahuje prach, kovové částice, kyselé složky, vodu a rozložená aditiva.

Znečistěný olej způsobuje:

 • Vyšší opotřebení strojů
 • Korozi částí strojů
 • Špatnou funkci servopohonů
 • Netěsnost ventilů
 • Naleptávání, tvrdnutí hadic a těsnění

Znečištěný olej vyvolává častější poruchy a zvyšuje náklady na opravy, vyvolává častější odstávky strojů, skluzy ve výrobě, větší spotřebu náhradních dílů, atd.

Jak vznikají znečištěné oleje?

 • Přirozeným otěrem kovových součástí
 • Proniknutím prachových částic
 • Přímísením jiných látek během výrobních procesů
 • Rozkladem aditiv

Co obsahují opotřebované oleje?

 • Prach a kovové částice (způsobují zvýšené opotřebení, netěsnosti ventilů)
 • Kyselé složky (způsobují rozklad aditiv, naleptání těsnění a hadic)
 • Vodu (zhoršuje mazací vlastnosti, napomáhá vzniku kyselých složek)

Včasnou diagnostikou a vyčištěním oleje lze dosáhnout úspor.


Filtrace olejůReceo - Filtrace olejů Diagnostika čistoty olejůReceo - Diagnostika čistoty olejů Dodávky a výměny olejůReceo - Dodávky a výměny olejů Čištění strojů a zařízeníReceo - Čištění strojů a zařízení Total Fluid ManagementReceo Management dle ISO 14001Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001 Certifikáty ISOCertifikáty ISO 9001, 14001 - Bureau Veritas, 3S Consulting Kontaktní formulářReceo